Nahor

Výživa

Kvalita jedla, spôsob jedenia a jeho množstvo ovplyvňujú naše telo a jeho
prostredníctvom aj naše duševné schopnosti. Stačí si len predstaviť ten pocit
"sladkej otupenosti" po ťažkom nedeľnom obede, či schopnosť uvažovať a riešiť 
problémy, keď sme prejedení... Čo je však vážnejšie, nevhodná strava spôsobuje vážne
zdravotné riziká, ako sú vysoký krvný tlak a obezita, ktoré potom takmer plynulo  vyúsťujú
do civilizačných chorôb – cukrovky, aterosklerózy, Alzheimerovej choroby, ale aj rakoviny
a iných chorôb. Na druhej strane, racionálnym stravovaním je možné sa im vyhnúť.