Nahor

Kontakt

Otázky, konzultácie:

Poradne zdravia v SR

www.uvzsr.sk

Odborná spolupráca:
MUDr. Zora Gerová, CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Helena Kováčiková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
PhDr. Viktória Jakubková, Úrad verejného zdravotníctva SR
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD Filozofická fakulta UK