Nahor

Rizikové faktory

Rizikové faktory sú faktory, ktoré záporne vplývajú na zdravie, pohybovú výkonnosť
a dĺžku aktívneho života človeka. Žiadny iný živý tvor si nevymyslel toľko prostriedkov
na poškodzovanie svojho zdravia ako práve človek. Patria sem: alkohol, drogy, fajčenie,
neracionálna výživa, nadmerné užívanie liekov, ekológia, ale aj „leňošenie“ – nedostatok
pohybovej aktivity. Účinok uvedených rizikových faktorov sa pri ich kombinácii viacnásobne
zvyšuje. Pri ich dlhodobom pôsobení na organizmus dochádza najprv k zvratným, neskôr
k nezvratným zmenám funkcie a štruktúry  telesných orgánov. Niektoré z nich sú merateľné.