Nahor

Stres

Problémy má každý. V súčasnej dobe, kedy sa stupňujú požiadavky na každého 
človeka, je takmer nemožné predstaviť si život bez stresu a problémov. Nie je cieľom
zbaviť sa všetkej záťaže a problémov, ale dokázať žiť taký život, aby nám neškodili
a aby sme sa, popri ich riešení dokázali tešiť, smiať, a dobre sa cítiť. V podstate existujú
tri východiská pre zvládnutie životných problémov:

znížiť počet stresových situácií v priebehu dňa plánovaným organizovaním času

zmierniť emocionálne vzrušenie, ktoré sa dostavuje so stresom – nadhľad sa dá získať čítaním, rozhovormi, uvažovaním,
pestovaním pohybových aktivít, relaxačnými cvičeniami

zmeniť spôsob zaobchádzania so stresovými situáciami, ktoré nemôžeme ovplyvniť / napr. zmenou postoja