Nahor

Pravidelnosť

Celodenná strava by mala byť rozložená do 3 hlavných a 2 až 3 doplnkových, menších
dávok. Ak sa totiž rovnaké, možno aj menšie množstvo potravy skonzumuje naraz, je to
pre organizmus záťaž a prijatú energiu si prednostne ukladá do nadmerných  tukových zásob.
Živiny prijaté v pravidelných, približne rovnakých intervaloch, organizmus lepšie využije.