Nahor

Silové aktivity

Sú zamerané na rozvoj silových schopností svalov, spevnenie kostí a primeranú
pohyblivosť kĺbov, šliach a väzov. Pri týchto činnostiach za zlepšuje prekrvenie svalstva
a výživa kĺbovej chrupavky a tým odolnosť proti zraneniu.

Využívajú sa rôzne formy posilňovania:

 • cvičenia vykonávané bez doplnkovej záťaže, t.j. prekonávaním hmotnosti vlastného tela – kľuky,
  zhyby, lezenie, šplhanie, drepy, výskoky, kondičné plávanie, atletické disciplíny, 
 • cvičenia s doplnkovou záťažou – malé činky, kotúče, pevné a nakladacie činky, plné lopty,
  gumové pásy, posilňovacie stroje, odpor partnera a vodného prostredia. 

 

Pre rozvoj silových schopností a primeranej pohyblivosti vo veku 15-18 rokov sa odporúča najmenej 3 hodiny silových aktivít v týždni.

„Nešportový typ“ človeka neexistuje, len si ešte nenašiel to svoje. Dá sa skúšať:

 • kráčať, kolobežkovať, korčuľovať alebo bežať cestou do školy, za kamarátmi, na nákupy
 • požiadať riaditeľa Vašej školy o stojany na bicykle
 • požiadať riaditeľa školy na nácvik hip-hopu, zumby, alebo iných aerobných tanečných tréningov v rámci telesnej výchovy 
 • požiadať riaditeľa školy o možnosti hrať loptové hry po vyučovaní v školskej telocvični alebo na školskom dvore
 • skúsiť horolezectvo alebo lezenie na umelej stene
 • behať so psom
 • tancovať v kuchyni na obľúbenú hudbu
 • kosiť trávu, hrabať lístie, nosiť domov nákupy, vysávať, utierať prach, umývať dlážky a okná
 • pripojiť sa k školskému športovému tímu
 • stanoviť si vlastné športové ciele  
 • zapísať sa do kurzu/aktivity ktorá sa ti páči, alebo by si ju chcel skúsiť
 • vyskúšať niečo adrenalínové a ťažké 
 

Pozor na motiváciu pri cvičení vo fitnes centrách! Nadmerná motivácia, t.j. „čo najväčší objem svalov“ či redukcia telesnej hmotnosti „za každú
cenu“ zameraná na „časopisové“ – ideálne telo môže viesť k užívaniu „zaručených podporných prostriedkov“, v záujme „ľahšieho
dosiahnutia cieľa“- napríklad anabolické steroidy, kreatín, L-karnitín a iné. Tieto látky však môžu spôsobiť ťažké a nezvratné poškodenie zdravia.