Nahor

Zásady

Organizácia času

Najvýraznejším stresorom je časový tlak, ktorý na nás vyvíja okolie alebo ktorý si vnútorne
vytvárame sami. Tu je niekoľko tipov, ako úsporne a efektívne zachádzať s časom: 

  • Stanoviť si priority – povedať si čo je dôležité a neodkladať to.
  • Mať a dodržiavať svoj denný režim (asi 60% na plánované povinnosti, 20% rezerva pre neplánované
    nevyhnutné činnosti, 20% pre prestávky a oddych).
  • Každodenná “tichá hodinka” – dopriať si denne chvíľu, kedy mám čas byť nerušene sám so sebou.
  • Brať do úvahy svoj osobný denný rytmus – robiť veci v správnej dobe, dbať na pravidelnosť v strave, pohybe, spánku.
 

Pestovanie dobrých vzťahov

Ukazuje sa, že pestovanie dobrých vzťahov pomáha odbúravať stres. Ľudia, žijúci v neustálych partnerských či iných konfliktoch majú niektoré ochorenia častejšie než ľudia, ktorí žijú v bezkonfliktných vzťahoch. A opačne – dobré partnerské ale aj kamarátske vzťahy pomáhajú ľahšie a rýchlejšie prekonávať stres. 

Hľadanie zmyslu života

Kto je príliš sústredený sám na seba, máva so sebou zvyčajne nadbytok starostí a jeho problémy ho často dokážu úplne pohltiť. Pritom stačí relatívne málo: zamerať sa na nejaký cieľ, uveriť, že to je stred sveta, pracovať na tom a vydržať. Zmysel života môžeš mať v kultivácii vzťahov, charitatívnej činnosti, spoločenskej činnosti, duchovnom živote, hudbe, športe. 

Hľadanie ideálov

Pri hľadaní ideálov by sme mali mať na pamäti, že človek je nedokonalý. Seba aj svoje okolie by sme mali posudzovať reálne – v konkrétnych situáciách každodenného života.

Neuzatváranie sa pred problémami iných

Ak niekomu pomôžeš, mal by si sa lepšie cítiť. Len ty by si mal rozhodovať, nakoľko chceš byť za problémy iných zodpovedný a nakoľko sa nimi necháš ovplyvňovať. Ak cítiš, že od teba niekto chce príliš veľa nauč sa povedať NIE. 

Otvorené vyjadrenie svojich pocitov

Ak ti niečo vadí alebo sa ti to nepáči, povedz to. Síce zdvorilo, ale jednoznačne. Takáto spätná väzba prospeje tebe, aj iným.

Hľadanie emocionálnej podpory

Nájdi si dôverníka, ktorému môžeš otvorene povedať o svojich problémoch. Ak cítiš, že máš VEĽKÝ problém, určite o ňom hovor s niekým, komu dôveruješ. So svojim trápením nezostávaj sám.

Vyvarovanie sa negatívneho myslenia 

Akonáhle sa začneš ľutovať, povedz si STOP. Radšej si v takej situácii urob inventúru svojich pozitív a predností.

Ľudia okolo Teba

Vo svojom okolí – medzi rodinou a priateľmi by si mal mať ľudí, ktorí ti dokážu splniť nasledujúce veci:

  • Bútľavá vŕba – niekto, komu môžeš povedať úplne všetko, vyžalovať sa z nespravodlivostí, vyliať smútok, sklamania i napätia.
  • Oslavovateľ – ak sa ti niečo vydarí, mal by si mať vo svojej blízkosti niekoho, kto ťa za to pochváli.
  • Vyzývateľ – niekto, kto ťa podnecuje, aby si testoval hranice svojich možností.
  • Usmerňovateľ – ak sa chystáš urobiť veľkú hlúposť, určite vo svojom okolí uvítaš človeka, čo ťa upozorní, že to naozaj je veľká hlúposť a pokúsi sa ťa od nej odviesť. Dôležité je, aby to bol niekto, koho názor síce nemusíš vždy automaticky počúvnuť, ale ho aspoň zvážiš. Jeden človek ti môže zabezpečiť aj viaceré z týchto úloh, mali by však byť minimálne dvaja.

 

Humor a smiech

Nezabudni sa v živote zdravo zabávať. Smiech je, aspoň čo sa problémov a stresu týka, jeden z najlepších liekov.

Ak by všetko zlyhávalo, nezabudni, že sú tu profesionáli, pripravení pomôcť ti. Nájdeš ich v kancelárii školského psychológa, v pedagogicko-psychologickej poradni vo svojom okresnom meste. Ostych je zbytočný, odbornosť a súkromie zaručené.