Nahor

Tlak krvi

Tlak krvi sa vyjadruje dvoma číslami: 

  • prvé číslo vyjadruje systolický krvný tlak (tzv. „pumpujúci - horný“ tlak)
  • druhé číslo vyjadruje diastolický krvný tlak (tzv. „udržiavací - dolný“ tlak)
 

Optimálny  tlak krvi  zdravého človeka v pokoji je 120/80 mmHg

Krátkodobý vzostup tlaku krvi môže byť aj prirodzenou reakciou tela na fyzickú alebo psychickú záťaž. Ak je tvoj tlak
krvi v pokoji opakovane vyšší než 120/80 mmHg, pričom neprevýši hodnotu 140/90 mmHg, kontaktuj svojho lekára a poraď
sa o potrebných režimových opatreniach a životospráve. Ak však tvoj tlak krvi dlhodobo neklesá pod hodnotu 140/90 mmHg,
a to i v pokoji, je pravdepodobné, že máš dlhodobejšie zvýšený tlak krvi – artériovú hypertenziu, stav, ktorý je potrebné vyšetriť
a liečiť v spolupráci s Tvojím lekárom.

Rizikový faktor:  hodnoty nad 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca)

 

Zisti, aký je tvoj krvný tlak

Zadaj hodnotu systolického krvného tlaku:
Zadaj hodnotu diastolického krvného tlaku: