Nahor

BMI

index telesnej hmotnosti – váha (v kg) : výška2 (v m)

BMI je skratka výrazu Body Mass Index (index telesnej hmotnosti). Tento index je jedným
z najpoužívanejších ukazovateľov pri meraní obezity. Jednoduchým výpočtom teda môžeš
zistiť, v akej kategórii sa nachádzaš a akému vysokému zdravotnému riziku sa vďaka
svojej váhe vystavuješ.

Rizikový faktor (dievčatá):  15 r. –  24 a viac                          
                                                16 r. –  24 a viac                                          
                                                17 r. –  24 a viac                                              
                                                18 r. –  24 a viac                                          

                                                ženy – 24 a viac                                                

Vypočítaj si hodnotu svojho indexu telesnej hmotnosti

Zadajte svoju výšku v m:
Zadajte svoju hmotnosť v kg: