Nahor

Celkový cholesterol

Koncentrácia  cholesterolu v krvi

Aj keď je cholesterol potrebný na tvorbu buniek, tkanív a niektorých hormónov,
dlhodobo zvýšená hladina v krvi, môže spôsobiť stratu pružnosti a zúženie tepien.
Je to hlavná príčina náhlych príhod srdcových a mozgových. Cholesterol má dve zložky:
HDL „dobrý“ cholesterol, ktorý odvádza prebytočný cholesterol von z organizmu a LDL „zlý“
cholesterol, ktorý naopak riziko aterosklerózy a upchávania ciev zvyšuje
(želateľná hodnota je menej než 2,6 mmol/l). 

Rizikový faktor:  hodnota celkového cholesterolu nad  4,1 mmol/l (milimólov na liter)
                             hodnota HDL cholesterolu u dievčat = menej ako 1,25 mmol/l 

Pozri sa, čo o tebe vypovedá tvoj cholesterol

Zadaj hodnotu cholesterolu: